Wooninitiatieven voor mensen met een beperking

Afdrukken

Ouder zijn van een "speciaal kind"

Ouder zijn van een kind met een beperking werkt als een spiegel voor je ziel. Het confronteert je me de vraag wat nou echt belangrijk is in je leven. Als je dit onder ogen kunt zien en ermee om kunt gaan ervaar je dat kind als een ongekende verrijking van je leven. Je aandacht verschuift van wat het kind niet kan naar wat het kind aan kwaliteiten heeft. Je gaat het zien als een "speciaal kind".

Tegelijkertijd speelt de blijvende afhankelijkheid en behoefte aan zorg. Maar ook het besef dat je kind het nodig heeft om zelfstandig een eigen leven vorm te kunnen geven. En natuurlijk zul je er zelf op een gegeven moment niet meer zijn. Je ziet hoe beperkt de samenleving is ingericht om deze mensen een plek te geven en hoe er steeds meer wordt beknibbeld op de noodzakelijke zorg. 

Je hebt er alles voor over

En zo kom je ertoe je aan te sluiten bij een particulier wooninitiatief voor "speciale mensen" en creeer je een prachtige uitgangssituatie voor het leven van je zoon of dochter.

Makkelijk gezegd......maar je komt van alles tegen:  samenwerking met andere ouders; afstemming van visies op wonen, leven en zorg; samenstelling en interactie binnen de bewonersgroep; het creeeren van een eigen organisatievorm; langdurige procedures bij allerlei instanties; zoeken van en samenwerken met woningbouwcorporatie en zorgaanbieder; organiseren en functioneren van het team zorgverleners; besturen en managen van de woongroep; oplossen van problemen, inspelen op veranderingen; etc..

Opzetten van een wooninitiatief

Als je ervoor kiest om de uitdaging aan te gaan, hoef je het niet moeilijker te maken dan nodig is. Een belangrijk hulpmiddel is om gebruik te maken van de kennis en ervaring die tot nu toe is opgedaan door andere particuliere wooninitiatieven. En op basis daarvan een eigen specifieke vorm en aanpak te realiseren die goed bij de oudergroep past. Maak hierbij gebruik van deskundigen die bereid zijn volledig met je mee te denken.

Het is belangrijk om in je kracht te kunnen blijven en om te kunnen gaan met alle uitdagingen die je onderweg tegen komt. Neem zo nu en dan de tijd om als oudergroep diepgaander af te stemmen en bij te tanken. Laat je hierbij ondersteunen door een "onafhankelijk begeleider", die kan helpen om tegenstellingen in de groep te overbruggen en eventuele conflicten of vastgelopen samenwerkingsverhoudingen op te lossen. Dit blijft belangrijk als de woongroep eenmaal draait. De praktijk leert dat zeker de eerste jaren tegenstellingen en conflicten manifest worden.

Visie

Een essentiele succesfactor is dat je bewust wordt van je visie op een waardevol leven van je zoon of dochter, het (vol)waardig participeren in de samenleving en het persoonlijk perspectief . En dat je hierbij de kracht van je kind en de speciale kwaliteiten die hij of zij heeft als uitgangspunt neemt.

Zorg dat je met de andere ouders hierover goed hebt afgestemd en dit  vertaalt naar een gemeenschappelijke visie op samen-wonen, op de zorg en op het ontwikkelen van het persoonlijk perspectief. Vanuit deze gezamenlijke basis is het goed samen-werken.

Ondersteuning

Leo Gerrebrands combineert zijn werk als coach, trainer en organisatieadviseur met zijn ouderschap van een "speciaal kind". Hij heeft ervaring als mede-initiatiefnemer en mede-bestuurder van een particulier wooninitiatief: Woongroep Toermalijn te Roden. en is als intiatiefnemer en bestuurder actief bij Stichting Bijzonder en toch Gewoon met het opzetten van een woongroep voor mensen met autisme.

Vanuit deze achtergrond verzorgt hij voor particuliere wooninitiatieven de volgende diensten:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen.