HRM Consultancy en Organisatie Ontwikkeling

Afdrukken

Is dit uw ideaalbeeld?

Een organisatie die goed uitgelijnd is en zich ontwikkelt. Die staat voor wezenlijke waarde voor de klanten. Een organisatie die zich bewust is van haar betekenis en waarde voor de samenleving en succesvol is voor alle betrokkenen.
 
Medewerkers die met passie werken en zich volledig inzetten voor de doelstellingen van de organisatie. Die initiatief en verantwoordlijkheid nemen, zich afstemmen, resultaten boeken en zorgen dat ze wezenlijk bijdragen aan de waarde voor de klanten. Die zelf ook (meer)waarde ervaren aan het werken binnen die organisatie en voor die klanten.

Wat kan Nucleo voor u betekenen?

Het advieswerk van Nucleo is erop gericht om deze ontwikkeling te ondersteunen en te versterken. En werkt langs de lijnen van organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Organisatie Ontwikkeling

Op het gebied van de Organisatie Ontwikkeling wordt advisering en begeleiding aangeboden, om de ontwikkeling en implementatie van de bedrijfsstrategie en de organisatie zo vorm te geven, dat medewerkers zich er met hart en ziel mee kunnen verbinden. Medewerkers kunnen  zich zo ontwikkelen dat ze maximaal bijdragen aan het gewenste resultaat. De nadruk ligt op een directe aanpak, die geïntegreerd wordt in de dagelijkse gang van zaken. Aspecten als leiderschap, organisatie, communicatie en samenwerking spelen hierbij een belangrijke rol.

Persoonlijke Ontwikkeling

Op het gebied van de Persoonlijke Ontwikkeling worden programma’s aangeboden waarin medewerkers zicht kunnen krijgen op hun diepere drijfveren en authentieke zelf. Op basis daarvan kunnen medewerkers bewust kiezen voor werk dat bij hen past.
Persoonlijk Leiderschap staat hierbij centraal: het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de bijdrage die je levert en voor de verbinding met de organisatie. Ook wordt er gericht aandacht besteed aan samenwerken en communiceren en de manier waarop je effectief je competenties kunt ontwikkelen.

Herstructurering en Reorganisatie

Soms maken omstandigheden het nodig om in te grijpen in de structuur of omvang van de organisatie. De programma's van Nucleo zijn uitermate geschikt om succesvol door te starten en medewerkers vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een nieuwe uitdaging te laten aangaan in de gewijzigde organisatie dan wel buiten de organisatie in een passende baan. Een belangrijk uitgangspunt is dat de implementatie van de veranderingen in een open samenspaak met alle betrokkenen vorm krijgt, met aandacht voor de verwerkingsprocessen en met ondersteuning voor het creëren van een nieuw persoonlijk perspectief en een plan om dat te realiseren. 

Human Resource Management

Nucleo verleent in het verlengde hiervan Human Resource Management diensten. Dit zowel op het gebied van de beleidsvorming en het ontwikkelen van instrumenten, als op het gebied van de operationele ondersteuning van HR processen.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de diensten van Nucleo, neem dan contact op (klik hier) op met Leo Gerrebrands.
Na een kennismakingsgesprek wordt de doelstelling en het plan van aanpak overeengekomen en vastgelegd. Eventueel per projectfase in overleg nader in te vullen.

Uitgangspunt hierbij is dat Nucleo zoveel mogelijk  de eigen mogelijkheden van de organisatie activeert.
Soms betekent dat letterlijk dat een lucratieve opdracht ingewisseld wordt tegen een tijdelijk coaching traject voor een manager. Of dat Nucleo iemand binnen de organisatie de fijne kneepjes van het vak leert.
Ook als u er voor kiest om bepaalde ondersteunende taken buiten uw eigen organisatie onder te brengen, zorgt Nucleo voor een praktische en efficiënte oplossing.