Nucleo

Cursus Intuitief Ontwikkelen

Afdrukken

Intuïtie is het “onmiddellijk weten” dat iedereen heeft en bewust of onbewust gebruikt. Er komt geen denken  of redeneren aan te pas: informatie “valt je in” en diep van binnen weet je dat het klopt. Helaas hebben wij in onze cultuur geleerd om meer waarde aan ons denken te hechten. Dus gebeurt het vaak dat je de informatie die je intuïtief ontvangt nauwelijks opmerkt, of niet serieus neemt omdat het niet past in je denkkader.

Intuïtie kun je niet aanwijzen of beredeneren.  Wel kun je het voelen, waarnemen of weten. Via je intuïtie kun je bewust worden van de informatie die in de energie van jezelf of van de omgeving aanwezig is.
 
Ieder mens heeft een energieveld om (en door) zich heen, dat bestaat uit zgn. fijnstoffelijke lichamen ook wel aura genoemd. Tevens kent de mens energiecentra, die corresponderen met de belangrijkste levensgebieden: de chakra’s. In deze nieuwe tijd zijn nieuwe chakra’s in ontwikkeling en we kennen er nu 13. 
   
De ontwikkeling van de levensgebieden van een mens wordt weerspiegeld in zijn of haar energie: in zijn of haar aura en chakra’s. In de cursus maak je verbinding met de verschillende levensgebieden. Je leert je intuïtie gebruiken om deze te onderzoeken. Zo kun je bewust worden van je eigen energie en het geweldige potentieel dat in je aanwezig is.

Afgestemd vanuit liefde, kun je jouw levensgebieden verruimen, zodat je ware “IK” meer naar buiten komt en zich duidelijker en vrijer uit kan drukken in jouw leven. Je ervaart dat je in liefde met alles en iedereen verbonden bent en je kracht en kwaliteiten vrij kunt gebruiken om bij te dragen aan het grotere geheel.

 

De cursus

 
De cursus bestaat uit 3 blokken van 10 wekelijkse lessen van 2 uur en wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 12 personen.
 
Tijden: avonden op een vaste dag in de week van 19.30 – 21.30 uur (zie onderaan deze pagina).
 
Plaats: Onze cursusruimte op het Zevenblad 9, 8939 RK Leeuwarden 
 
Bijdrage: € 225, = per blok.

Heb je interesse, neem dan contact op met Leo Gerrebrands of Ria Kroes voor nadere informatie.

Voor aanmelden, klik hier.

 

 De cursus is voor mensen die:  
 • hun kwaliteiten beter willen leren kennen en bekrachtigen,
 • op zoek zijn naar het wezenlijke in zichzelf en dit meer willen uitdrukken in hun leven
 • ervaren dat ze steeds ergens vastlopen in hun leven en dat willen doorbreken
 • leidinggeven of met mensen werken en zich daarin verder willen ontwikkelen
 • (hoog)gevoelig zijn en die kwaliteit beter willen benutten.

 

 Blok 1

 
In het eerste blok wordt aandacht besteed aan hoe je in het leven staat. Er komen oefeningen en procedures aan de orde om dit innerlijk te onderzoeken en veranderingen op gang te brengen als men dit wenst.
 
De energiekanalen openen zich en men wordt zich bewust van het energieveld om zich heen (aura) en hoe dit actief ontwikkeld kan worden. 
Men krijgt meer inzicht in waarnemen, de kracht van aandacht en over de emotionele en bewuste wil.
 
Er worden procedures aangereikt om situaties in het dagelijks leven te hanteren, door ze vrij te maken van hun lading. 
Men krijgt meer inzicht in de verschillende niveaus van onvoorwaardelijke liefde.
 
Met deel 1 is de basis gelegd voor de cursusblokken 2 en 3.

 

Blok 2 en 3

 
In deze blokken wordt veel aandacht besteed aan het vrij maken van vormen van gebonden zijn. Om steeds duidelijker te ervaren dat we in liefde met alles en iedereen verbonden zijn. Men wordt bewuster van het verschil tussen het lager en hoger telepathische kanaal.
 
Er wordt gewerkt met 8 van de 13 chakra’s en de daarmee corresponderende levensgebieden. Bewust worden van deze levensgebieden en bijbehorende chakra’s geeft dat je vrijer en makkelijker aanwezig kunt zijn in situaties van het dagelijks leven. Je ontwikkelt meer ruimte om vanuit jezelf met de ervaringen van je leven om te gaan.
 
Levensgebieden en de chakra’s 
 
In blok 2 worden de eerste 3 chakra’s en de bijbehorende levensgebieden onderzocht:
 • Eerste chakra. Lichaamsgebied: bij je stuitbotje. Gaat over leven, wat ook wel eens overleven is. Tevens lager telepathisch kanaal, gaat over angst als een waarschuwing.
 • Tweede chakra. Lichaamsgebied: het heiligbeen (iets onder de navel). Gaat over emoties en seksualiteit als emotie.
 • Derde chakra. Lichaamsgebied: de zonnevlecht. Gaat over kracht.

In blok 3 worden de volgende chakra’s en de bijbehorende levensgebieden onderzocht:

 • Vijfde chakra. Lichaamsgebied: het hartgebied. Gaat over liefde,
 • Zesde chakra. Lichaamsgebied: thymusklier. Gaat over bewust aanwezig zijn.
 • Zevende chakra. Lichaamsgebied: de keel. Gaat over communicatie, zelfexpressie en creativiteit.
 • Negende chakra. Lichaamsgebied: de hypofyse. Gaat over waarnemen en helder zien. Tevens hoger telepathisch kanaal, gaat over telepathische communicatie en geestkracht.
 • Elfde chakra. Lichaamsgebied: de kruin. Gaat over in liefde verbonden zijn en informatie over jouw helder weten. 

 

Data:

Na de zomer start een cursuscyclus die, in samenwerking met Ria Kroes, gegeven wordt op de maandagavonden.

Data blok 1: 6, 20, 27 oktober, 3, 10, 17 en 24 november, 1, 8 en 15 december 2014.

Data blok 2: 5, 12, 19 en 26 januari, 2, 9 en 16 februari, 2, 9 en 16 maart 2015.

Data blok 3: 30 maart, 6, 13, 20 en 27 april, 11, 18 en 25 mei, 1, 8 en 15 juni 2015 

Op verzoek en bij voldoende deelname kunnen ook cursussen op andere dagen/avonden gegeven worden.

Heb je interesse?

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Leo Gerrebrands of Ria Kroes. Wil je deelnemen, dan vind voorafgaand aan de cursus een kennismakingsgesprek plaats.

Voor aanmelden klik hier.

 

 

 

Overzicht downloads