Nucleo

Visie

Afdrukken

Nucleo begeleidt mensen individueel en in team- of organisatieverband bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Leo Gerrebrands heeft een eigen wijze van werken ontwikkeld, gebaseerd op de volgende visie:

Liefdevolle benadering van jezelf en jouw situatie.

Het lijkt met elkaar in tegenspraak, maar je kunt pas echt groeien en veranderen als je die aspecten van jezelf waar het om gaat, onder ogen kunt zien en volledig kunt accepteren zoals ze zijn. Weerstanden, verlangens en oordelen zitten dit in de weg. Liefde en humor in de begeleiding helpen om de weg vrij te maken voor de verandering. Maar ook stevige confrontaties vanuit de liefde voor wie je werkelijk bent. 

(H)erkennen en gebruiken van je potentieel en je kwaliteiten.

Veel mensen hebben weinig oog voor hun werkelijke kwaliteiten. Ze zijn zo vanzelfsprekend dat je er niet meer bij stil staat. Daarom zijn de programma's erop gericht dat je jouw eigen potentieel en kwaliteiten herkent en erkent. Jouw vermogen neemt hierdoor toe om op een vanzelfsprekende manier te kunnen kiezen voor wat jou inspireert en datgene te doen waar jij vreugde aan beleeft. Dit leidt tot meer balans, effectiviteit en vervulling in je werk en in je leven.

Transformeren van blokkerende patronen.

Soms heb je alles op een rij, maar krijg je het toch niet voor elkaar om te veranderen. Er zit nog een oud programma in je onderbewustzijn, dat vroeger een belangrijke functie voor je had, maar nu je intentie tegenwerkt. In dat geval wordt onderzocht welke onbewuste ideeën, gedachten, overtuigingen, aangenomen waarheden of vroegere ervaringen jezelf in de weg zitten. Deze krijgen een plaats in jouw bewustzijn van dit moment, zodat het geen eigen leven meer leidt. Daardoor ontstaat ruimte voor diepgaande transformatie en vrijheid om te beslissen tot verandering van jouw ervaring, uitstraling en gedrag.

Werken vanuit intuïtie.

De basis van de begeleiding is het werken vanuit intuïtie om je bewustzijn en zelfinzicht te vergroten en in contact te komen met je authentieke zelf. Van daaruit wordt gewerkt aan de kern van je vraag. Datgene waar het je uiteindelijk om gaat.

Werken met het beste uit reguliere en alternatieve methodes.

De programma’s worden volledig op maat afgestemd op jouw vraag en jouw ontwikkelingsweg. De begeleiding wordt vanuit een brede basis vormgegeven,  ontleend aan de ervaring met reguliere scholen in de ontwikkelings- en arbeidspsychologie en de als “alternatief” bekend staande scholen zoals Reiki, NLP, energiewerk, avatar en intuïtieve ontwikkeling.

Overzicht downloads